4 กันยายน 2556

AIA Lady Shield Package


กรมธรรม์ AIA Lady Shield จะช่วยสร้างเกราะคุ้มกัน เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากโรคร้ายแรงให้คุณได้ เพราะค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง อย่างโรคมะเร็งสตรีต้องใช้เงินในการรักษาที่สูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของครอบครัว เอไอเอ ขอเสนอกรมธรรม์ AIA Lady Shield ที่มอบความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองโรคมะเร็งสตรี โรคร้ายแรง และผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
เราไม่อาจคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่ แต่สามารถเตรียมความพร้อม ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวน้อยที่สุด และได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด เพื่อความอุ่นใจของคุณและครอบครัว ให้เอไอเอ เป็นผู้บรรเทาความเสียหายนี้แทนคุณ เอไอเอ เข้าใจผู้หญิงเช่นคุณ

19 เมษายน 2556

เตรียมพบกับณเดช ในบทบาทผู้กำกับ เร็วๆ นี้

Loading...

AIA - Press Releases